Kürtler Kimdir Nereden Gelmiştir ?

Kürtler Kimdir Nereden Gelmiştir ?
19 Nisan 2013

Kürtler, Mezopotamya’nın yerlilerindendir.Zagros dağlarından, Toros dağlarına kadar uzanan coğrafyada yaşayan 40 – 45 milyon kişiden oluşan Kürt kavmine mensup ve Hint-Avrupa dil grubuna ait dili konuşan halklardır.
Kürt ismi çok eskilere dayanmaktadır.Bazı araştırmalara göre Kürt kelimesinin temelinde KUR kelimesi yatmakta olup Sümer kökenlidir. Sümerce’de KUR, dağ demektir. Tİ eki aidiyeti ifade eder. Böylelikle KURTİ kelimesi dağın halkı, dağlı halk anlamına gelir. Bu ismin geçmişi Milattan önce 3000′lere kadar dayanır. Kürdistan coğrafyası bilindiği gibi dağlık bir bölgedir.O çağlarda insanlara coğrafyalarıyla veya yaşam tarzlarıyla bağlantılı adlar verilirdi. Kürtlerde bu dağlık coğrafyada binlerce yıldır yaşadığı için bu adı almış oldukları ileri sürülmektedir. Sümercedeki KURTİ adı, Greklerede 2200 yıl önce Kurdienne (Kürt memleketi) diye geçmiştir.
Bir Sümer tabletinde Kurtie adı altında yer alan halkın veya Kardakalar’ın eski tabletlerde adı geçen Proto-Kürt kavimler olduklarına bilim adamlarının inançları var. G.R. Driver göre bu yöre Van gölünün güneyidir. Fakat bunlar       Kürt kabilelerin sadece bir kısmını teşkil eder.
Asurlulardan kalan bir tablette bugün “Kurti” veya “Qurtie” diye okunan bir kavim adına rastlanmıştır. G.R. Driver bu bölgenin Bitlis yöresini kapsayan güneydoğu Anadolu olabileceğini düşünmüştür. Asur tabletleri Kurtiler için “Dağların Cini/Efendisi” diye yazıyor .

Kürtlerde Din Anlayışı

Kürtler, dini bakımdan çok heterojen bir halk olup aralarında birçok farklı dine mensup gruplar vardır. Kürtlerin çoğunluğu Sünni Müslüman olup Islamiyeti kabul etmiştir. Türkiye ve İran sınırları içinde yaşayan Kürtlerin çoğunluğu sünni, diğerleri alevidir.(irandaki alevi kürtlere ehl-i hak denir.). Ayrıca Şii,Yezidi, Yahudi, Zerdüşt ve Hıristiyan Kürtler de vardır.
Kürtlerin İslamla Tanışması 637 Yılına Dayanır .
Kürtler Ortadoğuda Araplardan sonra Müslümanlığı kabul eden ikinci kavimdir .
Kürtler Müslümanlığı Türklerden 200 yıl önce kabul ettmiştir. Türkiye’nin en eski camii , 639 yılında tarihi Mor-Toma Kilisesinden çevrilen Diyarbakır Ulu Cami’dir.Bugün Kürtlerin çok az sayıda Yezidi dışında,Kürtlerin %98-%99 ‘u Müslümandır.

Kürt halkı İslam dinini ciddiyetini samimiyetini ve sağlamlığına kanaat getirip Müslümanlığa çok kısa sürede büyük çoğunluklar halinde geçiş yapmıştır.

O günden sonra İslamiyeti seçen Kürt halkı büyük şahsiyetler yetiştirmiştir.
Selahaddin Eyyubi

Mêlaye Bate,
Mellaye El Cizîrî

Mêlaye Ehmedê Xanî ,

Feqîyê Teyran

Bedîûzzaman Saîdê Kurdî ,

Şêx Said Efendi ve daha birçok önemli şahsiyet ve İslam alimi yetişmiştir.
Kürtler , İslamiyetin yayılmasına Haçlılara karşı mücadelede en ön saflarda yer aldılar .

Kürt Dili

Kürtçe, Hint-Avrupa dil ailesinin Hint-İrani kolunun kuzey-batı İrani grubuna ait bir dildir. Kürtçe, dünyada tahminen 29-35 milyon insan tarafından konuşulmaktadır. Kürtlerin konuştuğu lehçeler şöyle sıralanır:
1) Kurmanci

2) Orta Kurmanci (Sorani)

3)Zazaki-Gorani (Kırdki, Dımıli, Kırmancki ;bunlar eşanlamlı adlarıdır)

4) Lorani.

Kürtçe, bugün Türkiye, İran, Irak, Suriye, Sovyetler Birliği, Lübnan gibi değişik devletlerin sınırları içinde yaşamakta olan Kürtlerce konuşulur. Kürtçe Irak Kürdistan’da resmi dil olarak tanınmıştır.

Kategoriler: Kürt Tarihi
Etiketler: , , , ,

Yorum Yapın

  1. seyit ahmet diyor ki:

    bizler ki aslımızı kayb etmeyecek insanlarız ne mutlu kürdüm diyene

  2. mehmet diyor ki:

    kimseye anadili yok dayatılması zaten olmaz ama son 35yılı saymazsak biz yani türklerle tarih boyunca küçücük bir kavgaları bile olmamış.tarihte mervani adında bir kavim tarihte devletleri varmış en büyük yıkımı iran çevresinde görmüşler.bizden 200yıl önce müslüman olmuşlar.ve rusya üzeri gelen burikilerinse kürt olmadığı sonradan kürtlerin arasında kaynaşıp öğrendikleri ve müslümanlığı kabul gördükleri belirtilir hint diline yakın ve farsçaya yatkın bir kullandıkları araştırmamda dikkatimi çekmiştir haçlı seferlerinde çok kayıp vermiş müslüman bir kavimdir ben türk olarak ingilizceye almancaya özentimiz olduğunun çeyreğininde kürtçeye olması en azından aynı toprağın aynı ümmetin kavmiyiz gerginlik ve hıyanetle oyunla sorun çözemeyeceğiz ortodoğunun yılanı israil yahudilerinin ateşine odun olmayalım onlara inat kürt nere benim vatanım derse orası benim vatanım türk nere benim vatanım derse orası kürdün vatanıdır .Allaha emanet kalın

Tasarım: BurakSah.in

TOPlist